Skip to content Skip to footer

Privacy policy

Klima Staelens bv hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Klima Staelens bv  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Deze privacyverklaring maakt duidelijk welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen, hoe we ze gebruiken, de controle die u hebt over uw persoonsgegevens en de procedures die wij hanteren om uw persoonsgegevens te beschermen.

Contactgegevens:

www.klimastaelens.be
Tapuitstraat 215
8790 Waregem
+32 479 77 20 01
info@klimastaelens.com

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Klima Staelens bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij een contactaanvraag:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken we?

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@klimastaelens.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Klima Staelens bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
  • Het leveren en verbeteren van de service, producten en ervaringen die u en onze klanten van ons verwachten.
  • Om ondersteuning te bieden voor de producten en/of diensten die u hebt gekocht.
  • Om Klima Staelens bv, de producten en diensten te promoten

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Klima Staelens bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de redenen die in deze privacyverklaring worden gegeven, en zolang Klima Staelens bv door de wet verplicht wordt deze te bewaren.
De werkelijke periode waarin wij uw persoonsgegevens bewaren hangt af van het soort persoonsgegevens en hoe deze gebruikt worden.

Worden uw persoonsgegevens met derden gedeeld?

Klima Staelens bv verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Kan u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Klima Staelens bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@klimastaelens.comKlima Staelens bv moet uw identiteit bevestigen voordat er op bepaalde verzoeken na worden ingegaan. We kunnen mogelijk niet reageren op uw verzoek of u persoonsgegevens verstrekken als we uw identiteit niet kunnen verifiëren of uw bevoegdheid om het verzoek namens iemand anders te doen.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Klima Staelens bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@klimastaelens.com.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Klima Staelens bv zal deze privacyverklaring regelmatig herzien en bijwerken. Als Klima Staelens bv de privacyverklaring zodanig wijzigt dat de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden aanzienlijk verandert, zal Klima Staelens bv ook vragen om te bevestigen dat u tevreden bent met die wijzigingen via de meest geschikte methode (bijv. in een e-mail of een kennisgeving op de website www.klimastaelens.be).